PŘÍBĚH:

Přestože se začátek mého podnikání datuje k roku 2011, zkušenosti s činnostmi souvisejícími s předmětem a zájmy mé činnosti jsou o pár desítek starší ... 

Před lety v době ,kdy jsem se podílel na stavebních činnostech spolu se stavebními mistry jednotlivých stavebních profesí jsem si ještě neuvědomoval, jak svou činností přispívají k vytváření trvalých hodnot, které využívají mnohdy dvě i více generací.

Trvalost takových hodnot jsou bezpochybně postavené na pečlivosti jejich práce, znalost spolupráce příbuzných a navazujících profesí, dále na zkušenostech stavitelů a projektantů. 

Mnohem později v době, kdy jsem působil v technických profesích v průmyslu, mě začaly oslovovat lidé z okruhu známých a příbuzných. Ti mě pamatovaly z dob "učení" u stavebních mistrů. Poptávek na provedení různých prací nejčastěji při rekonstrukcích domů přibývalo a opakované práce v různých oborech pro stejného známého (zákazníka) se stávali téměř samozřejmostí.

Jako vysvětlení k tomuto jevu, se mi dostávalo odpovědí: 

Je pro mě jistota kvalitně odvedené práce, pokud řemeslníka znám. Nebojím se ošizení práce, podvodu, okradení nebo hrubého jednání.

Nemusím organizovat práci více řemeslníkům na stavbě, nejsem jejich tlumočníkem. V případě vady na díle nerozhoduji míru zavinění účastníků.

Vy znáte můj dům a s tím související okolnosti realizace.

Co si domluvíme platí, znám Vás, věřím Vám.

Přiznávám, že mě kvalitně odvedená tvůrčí práce vždy naplňovala dobrým pocitem, zvláště v prostředí důvěry a ocenění. Byl to pro mě vlastně impuls k doplnění profesního vzdělání a k začátku podnikání ve stavebních řemeslech v roce 2011.

Aleš Henzl

  

    

Pečlivá práce není samozřejmostí, ale výsadou!  

Aleš Henzl

Tvůrce tohoto webu a realizátor Vašich záměrů.